Bạn đang ứng tuyển vào vị trí:

Trưởng Nhóm Kinh Doanh- B2B - App 24H Money

Chúng tôi chấp nhận .doc,.docx,.pdf và dung lượng nhỏ hơn 10000KB

Nếu gặp khó khăn khi nộp hồ sơ ứng tuyển, bạn vui lòng liên hệ tới

Email: nhansu@24h.com.vn

ĐT: 04 7300 24 24 máy lẻ 6801