Công tác tuyển dụng ở 24H hướng tới tính công bằng, minh bạch, tối ưu về thời gian nhưng đảm bảo lựa chọn được những ứng viên phù hợp nhất.